Esta web utiliza 'cookies' propias y de terceros para ofrecerle una mejor experiencia y servicio, así como analiza sus hábitos de navegación para poder disfrutar de todas las funciones de la FCG. Al navegar o utilizar nuestros servicios el usuario acepta el uso que hacemos de las 'cookies'. OK | Más información

Obtenció d'handicap

Examen d'handicap teòric 

Per poder obtenir un primer handicap és condició indispensable estar en possessió de la llicència federativa en vigor.

El federat haurà d'efectuar un examen que consta de dues parts: una part pràctica i una teòrica. 

Els exàmens teòrics es poden efectuar a la seu social de la Federació Catalana de Golf (c/Tuset 32, 8ª de Barcelona).

TEST PER L'OBTENCIÓ DE HANDICAP

Requisits per accedir a l'examen teòric 

Teòrica: La prova escrita, tipus test, estarà basada en el contingut de les seguents seccions del Llibre de Regles de Golf:  GUIA RÀPIDA DE LES REGLES DE GOLF i ETIQUETA.

Preu: L'import a liquidar es de 46 €, aquest import inclou 35€ dels drets d'examen i 11 € de la diferència entre llicència sense handicap (84 €) i la llicència amb handicap (95 €).

Requisits per accedir a l'examen pràctic

Pràctica: quan el seu professor de golf consideri que ha adquirit la preparació suficient haurà de superar una prova pràctica. El resultat de la mateixa serà comunicat a la FCG.


Jugadors de Pitch & Putt amb handicap inferior a 16

Els federats de Pitch &Putt, i handicap inferior a 16, que vulguin obtenir la llicència i handicap de golf, estaran, EXEMPTS de les PROVES TEÒRICA I PRACTICA, sempre i quan, amb el full de sol·licitud de llicència, s 'informin del numero de llicència de la Feedració de Pitch and Putt amb el fi d'acreditar el seu handicap.

Els federats que ja estan en possessió de la llicència de la FCG, sense handicap i tenen un handicap de Pitch & Putt, inferior a 16, també estaran EXEMPTS de les PROVES TEÒRICA I PRACTICA . Podran obtenir el handicap, informant del numero de llicència la Federació de Pitch & Putt, i el comprovant de pagament de la diferència de llicència sense handicap a llicència amb handicap.

Per a l'adjudicació del handicap, s'aplicarà la següent taula de equivalències:

TAULA EQUIVALÈNCIES DE HANDICAP PITCH & PUTT A HANDICAP DE GOLF

Handicap de Pitch&Putt Handicap de Golf
1 o inferior 16
2 a 5 19
6 a 9 22
10 a 13 26
14 a 16 28

Aisle Style
©2009 Federació Catalana de Golf. Tots els drets reservats.
Condicions d'ús Política Cookies Condiciones Contractació Tuset 32, 8èna planta. 08006 Barcelona. Tel: 93 414 52 62. Email: catgolf@catgolf.com
Aisle Style