AVISO INICIAL POLÍTICA DE COOKIES / AVIS INICIAL POLÍTICA DE COOKIES
FEDERACION CATALANA DE GOLF utiliza "COOKIES" para garantizar el correcto funcionamiento de nuestro portal web, mejorando la seguridad, para obtener una eficacia y una personalización superiores, para recoger datos estadísticos y para mostrarle publicidad relevante. Si continúa navegando o pulsa el botón "ACEPTAR" consideraremos que acepta todo su uso. Puede obtener más información en nuestra POLÍTICA DE COOKIES(link) en el pie de página.

FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF utilitza "COOKIES" per garantir el correcte funcionament del nostre portal web, millorant la seguretat, per obtenir una eficàcia i una personalització superiors, per recollir dades estadístiques i per mostrar-li publicitat rellevant Si continua navegant o prem el botó "ACCEPTAR" considerarem que accepta tot el seu ús. Pot obtenir més informació en la nostra POLÍTICA DE COOKIES (link) en el peu de pàgina.
OK | Más información

Obtenció d'handicap

Examen d'handicap teòric 

Per poder obtenir un primer handicap és condició indispensable estar en possessió de la llicència federativa en vigor.

El federat haurà d'efectuar un examen que consta de dues parts: una part pràctica i una teòrica. 

Els exàmens teòrics es poden efectuar a la seu social de la Federació Catalana de Golf (c/Tuset 32, 8ª de Barcelona).

TEST PER L'OBTENCIÓ DE HANDICAP

Requisits per accedir a l'examen teòric 

Teòrica: La prova escrita, tipus test, estarà basada en el contingut de les seguents seccions del Llibre de Regles de Golf:  GUIA RÀPIDA DE LES REGLES DE GOLF i ETIQUETA.

Preu: L'import a liquidar es de 46 €, aquest import inclou 35€ dels drets d'examen i 11 € de la diferència entre llicència sense handicap (84 €) i la llicència amb handicap (95 €).

Requisits per accedir a l'examen pràctic

Pràctica: quan el seu professor de golf consideri que ha adquirit la preparació suficient haurà de superar una prova pràctica. El resultat de la mateixa serà comunicat a la FCG.


Jugadors de Pitch & Putt amb handicap inferior a 16

Els federats de Pitch &Putt, i handicap inferior a 16, que vulguin obtenir la llicència i handicap de golf, estaran, EXEMPTS de les PROVES TEÒRICA I PRACTICA, sempre i quan, amb el full de sol·licitud de llicència, s 'informin del numero de llicència de la Feedració de Pitch and Putt amb el fi d'acreditar el seu handicap.

Els federats que ja estan en possessió de la llicència de la FCG, sense handicap i tenen un handicap de Pitch & Putt, inferior a 16, també estaran EXEMPTS de les PROVES TEÒRICA I PRACTICA . Podran obtenir el handicap, informant del numero de llicència la Federació de Pitch & Putt, i el comprovant de pagament de la diferència de llicència sense handicap a llicència amb handicap.

Per a l'adjudicació del handicap, s'aplicarà la següent taula de equivalències:

TAULA EQUIVALÈNCIES DE HANDICAP PITCH & PUTT A HANDICAP DE GOLF

Handicap de Pitch&Putt Handicap de Golf
1 o inferior 16
2 a 5 19
6 a 9 22
10 a 13 26
14 a 16 28

Aisle Style
©2009 Federació Catalana de Golf. Tots els drets reservats.
Condicions d'ús Política Cookies Condiciones Contractació Tuset 32, 8èna planta. 08006 Barcelona. Tel: 93 414 52 62. Email: catgolf@catgolf.com
Aisle Style