48º GRAN PREMI SÈNIORS DE CATALUNYA "PENTAGONAL" 2024 (Fontanals)

  • Organitzador:Federació Catalana de Golf
  • Seu:Fontanals Golf Club
  • Data inici:29-05-2024
  • Data fi:31-05-2024
  • Modalitat:Equips
  • Tipus:Obert
  • SNR

 

RECORDEU QUE A FONTANALS TENIM LA FOTO D'EQUIP!

 

FORMACIÓ DE PARELLES I LA SEVA COMUNICACIÓ A la FCGolf

Es consideraran jugadors titulars els que figurin en el formulari d'inscripció. Per a cada jornada, el Capità haurà de comunicar amb antelació la formació de parelles per a la jornada, indicant noms complets i llicències, tant si són els propis titulars com els possibles suplents. El termini màxim de recepció seran 48 hores abans de l'inici de la jornada (DILLUNS a les 9:00 hores) independenment si juguen el dimecres, dijous o divendres.

Una vegada passat aquest llindar, sinó s'ha rebut comunicació, la FCGolf considerarà que el Capità accepta que les parelles de l'equip siguin les formades pel Titular 1 amb el Titular 2 i el Titular 3 amb el Titular 4, no podent-se canviar aquesta formació mes que per la substitució d'un jugador per un suplent.

La formació d'aquestes parelles podrà variar d'un camp a un altre.