Comissió executiva

Està formada per:


Ramon Nogué

Alejandro Andreu

Alfonso Vilá

Luis Miguel Guerrero

Juan Manuel Dalmau Miralles

Xavier Susan

Robert Serentill

Marcelino Armenter