Disciplina

El Comitè de Disciplina treballa per la correcta aplicació del reglament disciplinari de l’activitat esportiva de la Federació Catalana de Golf.

Està format per:


President: Alejo Casanovas

Secretari: Sandra Guerrero

Vocal: Cristina Sans

Vocal: Bosco de Checa

 

 

REGLAMENT DISCIPLINARI 

PROCEDIMENT PER DENÚNCIES

FORMULARI ACTA DISCIPLINÀRIA

FORMULARI PER TESTIMONIS

Apel·lació

El Comitè d'Apel·lació s'ocupa dels recursos interposats contra les resolucions i acords definitius, i els resol en segona instància.

Està format per:


President. Luis Miguel Guerrero

Vocal: Soledad Desvalls

Secretari: Federico Trias de Bes