Transparència

Estatuts

 

La FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF és una entitat privada d'interès públic i social, sense afany de lucre que gaudeix de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'actuar per al compliment de les seves finalitats.

Òrgans de govern FCGolf


President:

 • Ramon Nogue Audinis

 

Vicepresident 1r:

 • Alejandro Andreu Torrado

 

Vicepresident 2n: 

 • Xavier Susan Mir

 

Tresorer:

 • Alfonso Vila Recolons

 

Secretari:

 • Luis Miguel Guerrero Gilabert

 

Vocals:

 • Alfonso Garcia Alonso
 • Carlota Sabate Alturo
 • Emilio Coco Foriscot
 • Joaquim Mora Bertran
 • Jose Mª Font Torent
 • Josep Mª Llobet Barbany
 • José Miguel Torres Moliner
 • Josep Ramón Gabás Queralt
 • Juan Camprubí Potau
 • Juan Manuel Dalmau de Ventós
 • Luis Parera Sanglás
 • Pablo Fisas Ayxela
 • Pancho Schröder
 • Soledad Desvalls Leonori
 • Robert Serentill Utges

Equip Professional FCGolf


Gerent: Juan Romeu

Àrea Esportiva

Equip:

 • Daniel Rocamora
 • Gloria Ruiz
 • Maria Safont
 • Ricardo Boada
 • Salvador Bernades

 

Àrea Financera:

Director Financer:

 • Roger Ferrete

 

Àrea Màrqueting, Comunicació, Atenció federat i RRPP

Director:

 • David Alegre

Equip:

 • Ana Guerrero
 • Gloria Ruiz
 • Jana Gomà


Règim fiscal


La Federació Catalana de Golf, està acollida a la Llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.