18 FORATS

Terramar es distingeix principalment per ser un camp agradable per jugar, no és un camp excessivament difícil, la majoria dels forats són plans i variats i a més el microclima de Sitges fa que uns 300 dies a l'any es jugui amb sol i bon temps.