26 de novembre 2021

COMUNICAT FCGolf #Covid19 - Passaport COVID

COMUNICAT OFICIAL FCGolf

 

Noves mesures Covid-19 que afecten a l’esport del golf

 

Amb data d'avui s'ha publicat la Resolució SLT/3512/2021, de 25 de novembre (DOGC 8552), per la qual s'estableixen mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia Covid-19 en el territori de Catalunya.

 

La Resolució ha entrat en vigor avui divendres, 26 de novembre de 2021, amb vigència de catorze (14) dies, fins a les 00.00 hores del dia 10 de desembre de 2021.

 

Quant a la pràctica de l'esport del golf federat, es manté l'obertura dels clubs, camps de golf, instal·lacions i equipaments esportius a l'aire lliure a Catalunya, en les instal·lacions dels quals s'haurà de garantir (i) una bona ventilació en els espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació i (ii) la ventilació mínima en els vestuaris, establerta en la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis.

 

Com a novetat, s'exigeix el certificat Covid-19 a les persones majors de dotze (12) anys per a l'accés (i) als locals on es prestin serveis de restauració dels clubs i camps de golf; (ii) a les sales i gimnasos existents en els clubs i camps de golf; i (iii) al Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat.

 

El certificat Covid-19 ha d'estar emès per un servei públic de salut, en suport digital o en suport de paper, i acreditar que la persona titular compleix alguna de les següents circumstàncies: (i) que se li ha administrat la pauta vacunal completa; (ii) que disposa d'una prova diagnòstica negativa realitzada en les últimes setanta-dues (72) hores si és la prova RT-PCR, o en les últimes quaranta-vuit (48) hores en cas de test d'antígens; o (iii) que s'ha recuperat de la Covid-19 en els últims sis (6) mesos després d'un resultat positiu obtingut mitjançant una prova diagnòstica valguda.

 

Pel que fa a les competicions esportives, es manté l'autorització per al desenvolupament de totes les competicions esportives a Catalunya, que inclou tots els tornejos, concursos i proves organitzades tant per la FCGolf, com pels clubs i camps de golf de Catalunya, subjectes a la normativa de la FCGolf.

 

Respecte a la celebració d'assemblees d'entitats esportives, es poden celebrar, si bé s'ha de garantir específicament la ventilació mínima establerta en la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis.

 

Agraint-vos la vostra comprensió i seguiment de les mesures indicades per als organismes oficials competents en la matèria de prevenció i contenció de la Covid-19, us recordem que a la nostra pàgina web disposeu de tota la informació i reglamentació vigent del que fa referència al nostre esport: https://www.catgolf.com/ca/noticies/fcgolf-covid-19

 

 

Barcelona, 26 de novembre de 2021