AVISO INICIAL POLÍTICA DE COOKIES / AVIS INICIAL POLÍTICA DE COOKIES
FEDERACION CATALANA DE GOLF utiliza "COOKIES" para garantizar el correcto funcionamiento de nuestro portal web, mejorando la seguridad, para obtener una eficacia y una personalización superiores, para recoger datos estadísticos y para mostrarle publicidad relevante. Si continúa navegando o pulsa el botón "ACEPTAR" consideraremos que acepta todo su uso. Puede obtener más información en nuestra POLÍTICA DE COOKIES(link) en el pie de página.

FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF utilitza "COOKIES" per garantir el correcte funcionament del nostre portal web, millorant la seguretat, per obtenir una eficàcia i una personalització superiors, per recollir dades estadístiques i per mostrar-li publicitat rellevant Si continua navegant o prem el botó "ACCEPTAR" considerarem que accepta tot el seu ús. Pot obtenir més informació en la nostra POLÍTICA DE COOKIES (link) en el peu de pàgina.
OK | Más información

Reglament FCG

 

REGLAMENT GENERAL DE PROVES DE LA FCG

 

Les següents Regles Locals Permanents i Condicions de la Competició han estat formulades pel Comitè de Regles, Àrbitres i Camps de la Federació Catalana de Golf d’acord amb les Regles 33-1 Condicions i 33-8 Regles Locals  i seran aplicades en totes les competicions organitzades per la Federació Catalana de Golf.

El text íntegre de les  següents Regles Locals Permanents i Condicions de la Competició es pot trobar en la edició 2016 de les Regles de Golf tal i com les publica la RFEG en els números de pàgina detallats.

 

REGLES LOCALS PERMANENTS

 

1.       FORA DE LÍMITS (Regla 27)

Més enllà de qualsevol mur, tanca, reixa o estaques blanques que defineixin el límit del camp.

a)       Quan el fora de límits estigui definit per estaques blanques o pals de reixes (excloent els suports en angle), la línia de fora de límits està determinada pels punts més propers al camp de les esmentades estaques, pals, reixes, etc., mesurats a nivell de terra. Una bola està fora de límits quan tota ella està més enllà de l’esmentada línia.

b)      Quan els límits estiguin definits per una línia blanca contínua, aquesta línia defineix el fora de límits.   Una bola està fora de límits quan tota ella està damunt o més enllà de l’esmentada línia.

c)       Una bola que creua una carretera definida como fora de límits i va a parar més enllà de la carretera, està fora de límits encara que pugui estar en qualsevol altre part del camp.

 

2.       OBSTACLES D’AIGUA I OBSTACLES D’AIGUA LATERALS (Regla 26)

Zones de dropatge per a Obstacles d’Aigua

Quan existeixin zones de dropatge pels Obstacles d’Aigua i Obstacles d’Aigua Laterals, una bola pot ser jugada d’acord amb la Regla 26, o pot ser dropada dins de la zona de dropatge més propera al punt per on la bola original va creuar el marge de l’obstacle per darrera vegada amb la penalitat d’un cop. Una bola dropada en la zona de dropatge no s’ha de tornar a dropar si va a parar dins de la distància de dos pals des del lloc on va tocar el terra per primera vegada, encara que surti fora de la zona de dropatge o vagi a parar més a prop del forat.

 

3.       TERRENY en REPARACIÓ (Regla 25-1)

a)     Totes les àrees tancades per línies contínues o discontínues blanques o estaques blaves, incloent les dels punts d’encreuament pel públic que estiguin senyalitzades per línies blanques.

b)      Rases de drenatge emplenades amb pedres o grava.

c)       Juntes de “tepes” en el recorregut. Pàgines 143.

d)      Els desperfectes causats en el recorregut pels senglars, estiguin o no marcats com Terreny en Reparació.

 

4.       CONDICIONS ANORMALS DEL TERRENY – Regla 25-1 Nota.

a)     No es permet l’alleujament per interferència per la col·locació del jugador amb un forat, restes o sender fets en el camp per un animal de cau, un rèptil, ocell o au, però si per la posició (lie) de la bola o àrea del swing a efectuar.

b)      Es permet l’alleujament per interferència per la posició (lie) de la bola o àrea del swing amb qualsevol marca de pintura de distància que estigui en una zona de gespa tallada arran en el recorregut, però no per la col·locació del jugador.

 

5.       BOLA ENCASTADA“empotrada”

S’estén l’alleujament a tot el “Recorregut” – Pàgina 140-141.

 

6.       TAPES DE GESPA EN EL GREEN

En qualsevol green, les tapes de gespa de qualsevol mida tenen la mateixa consideració que les tapes de forats antics i poden ser reparades d’acord amb la Regla 16-1c.

 

7.       OBSTRUCCIONS MOVIBLES

Les pedres en els búnquers són obstruccions movibles – Pàgina 143-144.

 

8.       OBSTRUCCIONS INAMOVIBLES (Regla 24-2)

a)   Les zones de línies blanques que estiguin just al costat d’àrees definides com Obstruccions Inamovibles, es consideraran part de l’Obstrucció i no com Terreny en Reparació.

b)    Les àrees paisatgístiques decoratives (parterres de flors, arbusts o similars) envoltats per una obstrucció són part de l’Obstrucció.

 

9.       PARTS INTEGRANTS DEL CAMP

Fils, cables, embolcalls i altres objectes, quan estiguin estretament adossats a arbres o altres objectes permanents no artificials.

 

10.   CABLES ELEVATS PERMANENTS

Si la bola colpeja una línia elèctrica o cable elevat, el cop es cancel·la i el jugador ha de jugar una bola tan a prop com sigui possible del punt des d’on es va jugar la bola original, d’acord amb la Regla 20-5. Executar el cop següent des del lloc on es va jugar el cop anterior.

Excepció: Si com a conseqüència d’un cop, una bola colpeja una secció elevada d’unió de cables que s’aixequen des del terra, no es repetirà el cop.

 PENALITAT PER INFRACCIÓ DE LES REGLES LOCALS

Joc per Forats “Matx  Play”; Pèrdua del forat ; Joc per Cops “Stroke Play”; Dos cops

 

11.   DISPOSITIUS DE MESURAMENT DE DISTÀNCIES

No es poden fer servir en les competicions reservades a benjamins, alevins, infantils, cadets, boys, girls i/o juniors. En la  resta de competicions, s’autoritza a un jugador a obtenir informació de distància fent servir un dispositiu que mesuri exclusivament distàncies. Si un jugador, durant una volta estipulada, utilitza un dispositiu de medició de distàncies per calcular o mesurar qualsevol altre condició que pugués influir en el seu joc (p.ex. el pendent, velocitat del vent, temperatura, orientació del forat, etc.) es considerarà que el jugador infringeix la Regla 14-3.

La penalitat per la infracció d’aquesta regla és:

Matx Play: pèrdua de forat, Stroke Play: dos cops, Reincidència: desqualificació.

 

12.   ETIQUETA. COMPORTAMENT EN EL CAMP (Secció I)

Les regles d’etiqueta establertes en la Secció I de les Regles de Golf, han de ser seguides acuradament per tots els jugadors. El principi bàsic és el respecte envers els altres: jugadors, públic, personal de manteniment del camp, membres del comitè i envers el mateix camp.

Exemples il·lustratius però no els únics, d’infracció d’etiqueta són proferir paraules grolleres, colpejar amb el pal el camp o l’equip, no rastellar els búnquers, no reposar gleves, llançar la bandera contra el green, jugar quan el grup de davant nostre encara no està fora del nostre abast,  llançar una bola contra el green, donar puntades de peu contra l’equip amb qualsevol altre objecte del camp, molestar els altres jugadors quan és el seu torn de joc, etc.

En el cas d’una infracció greu o reiterada d’etiqueta el Comitè de la Prova, independentment de les mesures disciplinàries que es puguin adoptar, pot imposar de manera immediata al jugador la penalitat de desqualificació sota la regla 33-7.

 

13.   LES REGLES 18-2, 18-3 I 20-1 ES MODIFIQUEN COM SEGUEIX:

Quan la bola d'un jugador reposa en green, no hi ha penalització si la bola o el marcador de bola és mogut accidentalment pel jugador, el seu company, el seu contrari, o qualsevol dels seus caddies o equip. La bola moguda o el marcador de bola han de ser reposats tal com estableixen les Regles 18-2, 18-3 i 20-1. Aquesta Regla Local s'aplica només quan la bola del jugador o el marcador de bola reposen al green i qualsevol moviment és accidental.

Nota: Si es determina que la bola d'un jugador al green va ser moguda com a resultat del vent, aigua o alguna altra causa natural com els efectes de la gravetat, la bola ha de ser jugada com reposa des de la seva nova ubicació. Un marcador de bola mogut en aquestes circumstàncies es reposa. "

 

14.   LA REGLA 6-6d ES MODIFICA COM SEGUEIX:

Excepció: si un competidor presenta en un forat, un resultat inferior al realment obtingut per no haver inclòs un o més cops de penalitat que, abans d’entregar la targeta de resultats, no sabia havia comès, no està desqualificat.

En aquestes circumstàncies el Competidor incorre en la penalitat prescrita per la regla aplicable, però no hi ha penalitat addicional per una infracció de la R 6-6d. Aquesta excepció no s’aplica quan la sanció per la regla aplicable és la desqualificació. 

 

 CONDICIONS DE LA COMPETICIÓ

 

1.       ESPECIFICACIÓ DE PALS I BOLA

a.       Llista de Caps de Driver Conformes. Pàgines 152-153

Qualsevol driver portat pel jugador ha de tenir el cap identificat pel model i angle d’inclinació (loft) que apareix en la llista actual de caps de driver homologats publicada pel R&A. http://www.randa.org/RulesEquipment/Equipment/Equipment-Explorer La penalitat per jugar un cop amb un pal que infringeixi aquesta condició és la desqualificació.

b.  Especificació de la Bola. (Regla 5-1, Nota) Llista de boles homologades – Pàgina 154 pel R&A. http://www.randa.org/RulesEquipment/Equipment/Equipment-Explorer

 

2.       RITME DE JOC (Regla 6-7 Nota 2)

En absència de circumstàncies atenuants, un grup podrà ser cronometrat si s’excedeix del temps permès, i si és el segon grup o un grup posterior, si a més d’excedir el temps permès, es troba fora de posició.

El temps permès el determinarà el Director del Torneig o el Jutge Àrbitre Principal i es publicarà en el tauló oficial d’anuncis. Fora de posició significa estar endarrerit – en relació a l’ interval de sortida – amb el grup que va davant.

Si a partir del moment que es comença a cronometrar, algun jugador excedeix de 40 segons, o 50 segons si és el primer en jugar un cop d’aproximació, sortida en un par tres, chip o putt, es considerarà que ha tingut “un mal temps”.

A un jugador, el grup del qual està sota cronòmetre, se li comptarà qualsevol mal temps en què hagi incorregut durant la volta, encara que amb posterioritat el seu grup torni a estar en posició o dins del temps permès.

 

Penalitat per infracció d’aquesta 

Stroke Play                         Match play

Un mal temps: advertència verbal advertència verbal

Dos mals temps: 1 cop de penalitat pèrdua del forat

Tres mals temps: 2 cops de penalitat pèrdua del forat

Quatre mals temps: desqualificació desqualificació

Nota:

1.     NO s’avisarà els jugadors que se’ls està prenent temps.

2.   Els temps es prendran a partir del moment que és el torn de joc del jugador, ha tingut suficient temps per arribar a la seva bola i pot jugar sense interferència o distracció. En el green el temps comença una vegada el jugador ha tingut un temps raonable per aixecar, netejar i reposar la seva bola, arreglar piques i treure impediments solts de la seva línia de putt.

 

3.       TRACTAMENT DEL JUGADOR DESQUALIFICAT

La decisió de poder romandre o no al camp és del Comitè de la prova.

 

4.       SUSPENSIÓ DEL JOC PER SITUACIÓ DE PERILL (Regla 6-8b Nota) Pàgina 156-157

El Comitè està justificat a adaptar el Reglament de la prova pel bé de la mateixa.

 

5.       TRANSPORT – Pàgines 158

No està autoritzat, excepte quan estigui específicament permès pel Comitè de la Prova.

 

6.       RESULTATS DE LA COMPETICIÓ – COMPETICIÓ TANCADA

Quan el full de resultats finals sigui col·locat al tauler oficial d’anuncis o a la web de la Federació Catalana de Golf, el resultat de la competició serà considerat oficialment anunciat i la competició tancada.

                                                                                                                                              

7.       RECOLLIDA DE TARGETES – TARGETA LLIURADA

La zona de recollida de targetes pot incloure, a títol enunciatiu, construccions temporals, carpes o edificis permanents. Qualsevol altre tipus de zona de recollida s’informarà en el tauler d’anuncis. Es considerarà que una targeta ha estat lliurada quan el jugador hagi abandonat completament la zona de recollida de targetes.

 

8.       MÒBILS

La utilització de telèfons mòbils està prohibida llevat per parlar amb un àrbitre de la prova o amb la persona autoritzada pel Comitè i es considerarà una greu infracció d’etiqueta, que pot suposar la penalitat de 

 

En vigor des de gener  2018, Federació Catalana de Golf

 

 Versió PDF

Aisle Style
©2009 Federació Catalana de Golf. Tots els drets reservats.
Condicions d'ús Política Cookies Condiciones Contractació Tuset 32, 8èna planta. 08006 Barcelona. Tel: 93 414 52 62. Email: catgolf@catgolf.com
Aisle Style